Mehfil-e-Sham Novel Punjabi

200.00

ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਇਕ ਹਿੰਦੂ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ, ਸੈਕਸ, ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਹ, ਧਰਮ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

Description

ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਇਕ ਹਿੰਦੂ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ, ਸੈਕਸ, ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਹ, ਧਰਮ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mehfil-e-Sham Novel Punjabi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *